Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Pedagogische & Onderwijswetenschappen

Medewerkers Pedagogische & Onderwijswetenschappen participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma's) en in het Research Institute of Child Development and Education.

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten in relatie tot hun opvoedings- en onderwijscontexten

Research Institute of Child Development and Education

Website RICDE

Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Graduate School of Child Development and Education

Website Graduate School